Rohm Breadcrumb

Rohm Productdetail

車載向け 入力/出力フルスイング低消費電流CMOSオペアンプ - BU7241YG-C

BU7241YG-Cは入力/出力フルスイング低消費電流のCMOSオペアンプです。動作温度範囲が広く、低電源電圧動作が可能であり、低入力バイアス電流のため、バッテリー駆動機器やセンサアンプに最適です。

形名 | BU7241YG-CGTR
供給状況 | 供給中
パッケージ | SSOP5
包装数量 | 3000
最小個装数量 | 3000
包装形態 | テーピング
RoHS | Yes

特性:

グレード

Automotive

Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

1.8

Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10)

5.5

チャンネル数

1

回路電流(Typ.)[mA]

0.07

入力オフセット電圧(Max.)[mV]

12.0

入力バイアス電流(Typ.)[nA]

0.001

スルーレート(Typ.)[V/µS]

0.4

入力電圧範囲 [V]

VDD - VSS

出力電圧範囲 [V]

VDD-0.1 to VSS+0.1

大振幅電圧利得(Typ.)[dB]

100.0

出力電流(Typ.)[mA]

10.0

CMRR(Typ.)[dB]

70.0

PSRR(Typ.)[dB]

80.0

GBW(Typ.)[MHz]

1.0

動作温度範囲(Min.)[°C]

-40

動作温度範囲(Max.)[°C]

125

特長:

  • AEC-Q100対応
  • 入力/出力フルスイング
  • 低電源電圧動作
  • 低消費電流
  • 低入力バイアス電流
  • 動作温度範囲が広い