Downloading...
 
product-image
 

高速 グランドセンス オペアンプ - BA3474WFV-C

BA3472Wファミリ,BA3474Wファミリは、各々独立した高利得、位相補償容量内蔵のオペアンプ2回路/4回路を1チップに集積したモノリシックICです。特に動作範囲が+3[V]~+36[V](単一電源動作の場合)と高電源電圧範囲での動作が可能であり、利得帯域幅積4MHzと広帯域、かつスルーレート10[V/μs]の高速性が特徴です。

形名
供給状況
パッケージ
包装数量
最小個装数量
包装形態
RoHS
BA3474WFV-CE2 供給中 SSOP-B14 2500 2500 テーピング Yes
 
特性:
グレード Automotive
Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10) 3.0
Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10) 36.0
チャンネル数 4
回路電流(Typ.)[mA] 8.0
入力オフセット電圧(Max.)[mV] 7.5
入力バイアス電流(Typ.)[nA] 100.0
スルーレート(Typ.)[V/µS] 10.0
大振幅電圧利得(Typ.)[dB] 100.0
出力電流(Typ.)[mA] 30.0
CMRR(Typ.)[dB] 97.0
PSRR(Typ.)[dB] 97.0
GBW(Typ.)[MHz] 4.0
動作温度範囲(Min.)[°C] -40
動作温度範囲(Max.)[°C] 125
特長:
 • ・単一電源動作可能
  ・動作電源電圧範囲が広い
      +3.0[V]~+36.0[V](単電源)
      ±1.5[V]~±18.0[V](両電源)
  ・標準のオペアンプ端子接続
  ・位相補償容量内蔵
  ・高速動作可能
      スルーレート10[V/µs]
  ・利得帯域幅積 4MHz
  ・直流電圧利得が大きい
  ・静電気保護回路内蔵
      人体モデル(HBM) ±5000[V](Typ.)
  ・ほぼGNDレベルより入力可能
  ・出力電圧範囲が広い
      VCC - VEE=30[V]時の出力電圧範囲
      VEE+0.3[V]~VCC - 1.0[V](Typ.)
 
 
 
 
 
 
新しく追加された製品
関連する新製品 / 更新製品  アンプ / リニア
形名 製品名 パッケージ データシート ネット商社在庫
BA3472YF-C 高速 グランドセンス オペアンプ SOP8   在庫確認
BA3472YFV-C 高速 グランドセンス オペアンプ SSOP-B8   在庫確認
BA3472YFVM-C 高速 グランドセンス オペアンプ MSOP8   在庫確認
BA3474YFV-C 高速 グランドセンス オペアンプ SSOP-B14   在庫確認
BA3472WFV-C 高速 グランドセンス オペアンプ SSOP-B8   在庫確認
新商品情報
 
 
技術資料
SPICEモデル

BA3474WFV-CのSPICEモデルをダウンロード

パッケージの熱抵抗、熱特性パラメータについて

パッケージの熱抵抗と熱特性パラメータの定義及びその活用方法

形名の構成

For ICs